תחביר 283 צמד 2 גם תלמידי כפר הנוער מייצרים גבינות עבור מעדניית בית הספר . תלמידי כפר הנוער מייצרים גם גבינות עבור מעדניית בית הספר . מחסן משמעויות : 1 . גם תלמידי כפר הנוער וגם אנשים אחרים מייצרים גבינות עבור מעדניית בית הספר . 2 . תלמידי כפר הנוער מייצרים גם גבינות וגם דברים אחרים עבור מעדניית בית הספר . צמד 3 בבתי הספר בסין התלמידים מביאים אפילו את המחשב מהבית . אפילו בבתי הספר בסין התלמידים מביאים את המחשב מהבית . מחסן משמעויות : 1 . בבתי ספר רבים בעולם, ואפילו בסין, התלמידים מביאים את המחשב מהבית . 2 . בבתי הספר בסין התלמידים מביאים חפצים שונים, ואפילו את המחשב מהבית . צמד 4 רק באחד מבתי הספר בארץ פתחו מגמת רכיבה על סוסים . באחד מבתי הספר בארץ פתחו רק מגמת רכיבה על סוסים . מחסן משמעויות : 1 . רק בבית ספר אחד בארץ ולא בבתי ספר נוספים פתחו מגמת רכיבה על סוסים . 2 . באחד מבתי הספר בארץ פתחו רק מגמת רכיבה על סוסים ולא מגמות נוספות . רק שלוש מארבע המילים יוצרות צירוף עם מילה משותפת שאינה ברשימה . איזו מילה יוצאת דופן ? העיפרון הכי מחודד מלחשפהכוכב התשובה מטבע 1 2 2 1 1 2 תחביר 284 3 תר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית