תחביר 270 15 תרגיל לפניכם חמישה משפטים . המירו כל אחד מהם בשני סוגי המשפטים האחרים ( פשוט, מחובר או מורכב ) . עליכם לשמור על התוכן ועל הקשר הלוגי הקיים במשפט הנתון . השמיטו או הוסיפו מילים על פי הצורך . דוגמה : משפט מחובר : רוחות עזות נשבו, לכן נשארנו בבית . המרה לשני סוגי המשפטים האחרים : משפט פשוט : משפט מורכב : 1 . משפט פשוט : הוא היה מעורב בתאונה חרף נהיגתו הזהירה . המרה במשפט מחובר : המרה במשפט מורכב : 2 . משפט מחובר : המועמדת מילאה את הטפסים בקפידה, ורק אחר כך נכנסה לריאיון האישי . המרה במשפט פשוט : המרה במשפט מורכב : 3 . משפט מורכב : משחק הכדורגל הופסק כיוון ששחקן הותקף בידי אוהד הקבוצה היריבה . המרה במשפט פשוט : המרה במשפט מורכב : נשארנו בבית בשל הרוחות העזות . נשארנו בבית משום ש נשבו רוחות עזות . טיפ חרף = למרות הוא נהג בזהירות, אף על פי כן הוא היה מעורב בתאונה . אף על פי ש הוא נהג בזהירות, הוא היה מעורב בתאונה . לאחר מילוי הטפסים בקפידה נכנסה המועמדת לריאיון האישי . המועמדת נכנסה לריאיון האישי לאחר ש מילאה את הטפסים בקפידה . משחק הכדורגל הופסק בעקבות תקיפת שחקן בידי אוהד הקבו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית