תחביר 264 7 . הואיל והאמצעים החזותיים ממחישים את התהליך, התלמידים מבינים טוב יותר את שלבי התהליך המורכב . 8 . לדברי מומחים, ככל שתיעזרו באמצעים חזותיים בתהליך הלמידה שלכם, יפחת הצורך בסיכום החומר . 9 . בתקופת מבחנים מאתגרת עם עומס גדול בלימודים חלקו את זמן הלימוד שלכם באופן מבוקר . 10 . אם תנסו לדחוס את תהליך הלמידה לפרק זמן קצר, הלמידה שלכם לא תתקדם ביעילות . 11 . נסו לפרוס את הלמידה על פני תקופה ארוכה לשם הטמעת החומר באופן הטוב ביותר . 12 . בתקופת המבחנים השתדלו לצמצם את שעות הצפייה במסכים לשם ניצול הזמן שלכם באופן מיטבי . 13 . אם תיתקלו בקושי במהלך הלמידה, צאו להפסקה קצרה לצורך התרעננות . 14 . כשתחזרו אל הבעיה בשלב מאוחר יותר, הפתרון לבעיה יצוץ בקלות . 15 . אנו מאמינים שהשיטות הפשוטות האלה יסייעו לכם בתהליך הלמידה לקראת מבחן . 8 תרגיל לפניכם עשרה משפטים . א . ציינו את הנשואים ואת הנושאים . ב . ציינו ליד כל משפט את הסוג התחבירי שלו – פשוט או מורכב . אם המשפט מורכב – סמנו במדגש את הפסוקיות . 1 . האם אתם תורמים בקביעות לעמותה שאתם מזדהים עם המטרה שלה ? 2 . מחקרים אקדמיים מהחודשים האחרו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית