תחביר 260 12 . לפי מחקרים עדכניים, סימון חלקים גדולים מהטקסט מקשה על הקוראים את ההבנה . 13 . המרקר הצבעוני מושך את העין, אך ברוב המקרים מדובר בפעולה לא יעילה . 14 . למרות הצבעוניות שבפעולת המרקור לומדים צעירים צריכים להשתמש במדגש בתבונה . 15 . מומחים ממליצים על קריאה ראשונה ללא מרקור, ואילו בקריאה שנייה הם ממליצים על סימון המשפטים החשובים . 4 תרגיל לפניכם עשרה משפטים . א . סמנו במדגש את הנשואים ואת הנושאים בכל אחד מן המשפטים . ב . ציינו ליד כל משפט את הסוג התחבירי שלו – פשוט או מחובר . ג . אם המשפט מחובר, תחמו את איבר א׳ ואת איבר ב׳ . ראו דוגמה לתחימת איברים בטיפ של סוגי משפטים שבעמ׳ 155 . ד . ציינו מעל המילים המודגשות בכל משפט את התפקיד התחבירי שלהן : נושא, נשוא, נשוא מורחב, לוואי, מושא, תיאור או הסגר . 1 . גילנות היא אפליה בגלל גילו של האדם . 2 . לפי מחקרים עדכניים , בתחום העבודה הגילנות באה לידי ביטוי בעיקר סביב גיל הפרישה . 3 . בישראל גיל הזקנה מתחיל בגיל ,62 ואילו באפריקה בן 55 נחשב זקן . 4 . גם בתחום הבריאות קיימת לעיתים גילנות כלפי אנשים מבוגרים , והיא באה לידי ביטוי במניעת טיפו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית