תחביר 248 15 תרגיל לפניכם משפטים העוסקים בחשיבות איכות המים . בכל משפט הקיפו את המילה שמביעה קשר לוגי מתאים למשפט . 1 . [ למרות | לשם | בשל ] משבר המים בישראל נבנו מתקני התפלה בחופי הארץ . 2 . [ אלמלא | על אף | לאחר ] חשיבותם של מתקני ההתפלה הם מזהמים את הסביבה . 3 . מי התהום עוברים בדיקות מעבדה [ לאחר | מאחר ש | לשם ] שאיבתם מהקרקע . 4 . מי התהום מזדהמים בקלות [ חרף | עקב | כאשר ] הזרמת שפכים ממפעלי התעשייה . 5 . [ למרות | גם | לשם ] הבטחת אספקת מים נקיים לאזרחים מדינות משקמות את בארות המים . 6 . [ במקרה של | לפני | על מנת ] פגיעה באחד ממתקני ההתפלה ישאבו הרשויות מים מן הבארות . 1 . מה התפקיד התחבירי המשותף לכל המילים שמופיעות אחרי המילים שהשלמתם בששת המשפטים ? 2 . העתיקו ממשפט 4 מילה או צירוף מילים נוסף בעל אותו תפקיד תחבירי שכתבתם בשאלה 1 . 3 . מה התפקיד התחבירי של הצירוף מתקני התפלה המופיע במשפטים 1 ו- 2 ? משפט 1 : משפט 2 : 4 . מה התפקיד התחבירי של המילה בארות שבמשפט 5 ? 16 תרגיל לפניכם שבע שאלות בנושא תפקידים תחביריים . הקיפו את התשובה הנכונה בכל שאלה . 1 . לפניכם שני משפטים . 1 ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית