תחביר 242 6 תרגיל לפניכם משפטים העוסקים בהבעות פנים . בכל משפט ציינו את הנשוא , את הנושא , ואת המושא ( משלים פועל מוצרך ) . 1 . מחקר חדש מטעם אוניברסיטת תל אביב בדק הבעות פנים של אנשים במצבים רגשיים שונים . 2 . הבעות פנים מעבירות מסרים בלתי מילוליים בין בני אדם . 3 . במצבים שונים עיניו של אדם חושפות את רגשותיו כלפי הזולת במגוון דרכים . 4 . לפי המחקר, בני אדם מזהים חיוך ממרחק 90 מטר . 5 . חיוך מאולץ מסגיר תחושות שליליות של האדם כלפי אדם אחר . 6 . מה מביעות עיניים פקוחות לרווחה ? 7 . לפי ממצאי המחקר, מצמוץ בלתי פוסק בעיניים מעיד על מתח רב . 8 . בתרבויות מסוימות במזרח אסיה השפלת עיניים מבטאת כבוד לזולת . 7 תרגיל לפניכם שמונה משפטים שהודגשה בהם המילה מים . ציינו מעל המילה מים בכל משפט את תפקידה התחבירי : נושא , נשוא , לוואי ( משלים שם ) או מושא ( משלים פועל מוצרך ) . 1 . בשל ההתחממות הגלובלית והתארכות תקופות הבצורת מדינות רבות מקציבות מים לתושבים . 2 . מדינות אלו פוגעות בזכותם החופשית של התושבים ל מים . 3 . עקב תקופות הבצורת הממושכות הזכות הטבעית ל מים נקיים אינה מתירה בזבוז מים . 4 . למרו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית