תחביר 221 3 . באוסטרליה לוחצים במהירות את היד של המכר החדש . 4 . האסקימואים מחככים את האפים זה של זה . 5 . גם בתרבות המאורים בניו-זילנד מקובל מנהג זה . 6 . בתאילנד מצמידים את כפות הידיים זו לזו . 7 . לאחר מכן מרכינים את הראש לקידה מנומסת . 8 . בפיליפינים מסתכלים ישירות בעיניים בזמן לחיצת היד למכר החדש . 9 הצרפתים לוחצים את היד במהירות . 10 . בטורקייה לחיצות יד חזקות נחשבות לגסות רוח . 2 . בחרו שלושה משפטים שיש בהם נושא סתמי וכתבו מה עשויות להיות הסיבות לבחירתו של הכותב שלא לציין במפורש את מבצע הפעולה במשפט . 6 תרגיל לפניכם משפטים . ציינו לגבי כל משפט אם יש בו נושא סתמי או נושא מפורש . 1 . א . נמשכים החיפושים הנרחבים אחר החשוד הנמלט . ב . ממשיכים את החיפושים הנרחבים אחר החשוד הנמלט . 2 . א . בקרוב יחדשו את שידורי תחנת הרדיו . ב . הוחלט על חידוש שידורי תחנת הרדיו בקרוב . שימו לב מטרת המבנים הסתמיים היא בדרך כלל להעלים או לטשטש את מבצע הפעולה במשפט או להציג אמירה כללית, חוק, מנהג או פעולה שמאפיינת קהל רחב ולא אדם מסוים . טיפ לנושא הסתמי שני מבנים אופייניים : פועל בגוף שלישי רבים בכל הזמני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית