תחביר 207 ג . מהי מטרת השימוש בזמן שציינתם במשפטים אלו ? א . לעודד את הקוראים לאמץ מייד בעלי חיים ב . לציין תופעה שאינה מוגבלת לפרק זמן נתון ג . לתת תקווה לכל ילד לאמץ בעלי חיים ד . לעורר סקרנות אצל הקורא 3 . לפניכם משפט נוסף : יום אימוץ כלבים הוא מאורע חגיגי בשביל כלבים נטושים . הקיפו את ההיגד הנכון : א . אין במשפט שמות תואר . ב . אין במשפט שמות עצם . ג . אין במשפט מילות יחס . ד . אין במשפט פעלים . 8 תרגיל לפניכם ארבעה משפטים . 1 . רבים מתעניינים בתוכניות הריאליטי כי הם חושבים שהאירועים אמיתיים וטבעיים . 2 . הם מאמינים שהמשתתפים פועלים ללא התערבות אנשי ההפקה . 3 . אולם ברוב הפעמים מדובר בתכנון מצבים היוצרים תקשורת מעניינת בין המשתתפים . 4 . הצופים טוענים שהתוכניות הללו מוסיפות עניין , הנאה וגיוון לחייהם . 1 . העתיקו מן המשפטים שני פעלים פעילים ופועל סביל אחד . פעלים פעילים : , פועל סביל : 2 . בשלושה מן המשפטים הודגשה מילה . ציינו את חלק הדיבור שלה . מתעניינים : מעניינת : עניין : 3 . העתיקו מ משפט 2 שלוש צורות בינוני, וציינו את חלק הדיבור של כל אחת מהן . צורת הבינוני : חלק הדיבור : צור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית