צורות 179 לְמַלֵּא שאלון על השפעותיה של פעילות גופנית על מצבם הנפשי והפיזי . המשתתפים בניסוי נדרשו לְבַטֵּא בכתב כיצד הם חשו לאחר ביצוע הפעילות הגופנית . בניסוי נִמְצָא כי הנבדקים שביצעו פעילות גופנית מתונה שיפרו את מצב רוחם ואת תחושתם הגופנית, והדבר הִתְבַּטֵּא במדדים שנאספו על ידי החוקרים . החוקרים שערכו את המחקר אמרו כי התוצאות מוכיחות שמי ש יּוֹצֵא להליכה מתונה על שפת הים, יכול לשפר בקלות את מצב רוחו ואף לְרַפֵּא מכאובים . ציינו את השורש ואת הבניין של כל אחת מהצורות המודגשות . 1 . לִקְרֹא שורש : בניין : 2 . מְרַפֵּאת שורש : בניין : 3 . קָרָאתִי שורש : בניין : 4 . לְמַלֵּא שורש : בניין : 5 . לְבַטֵּא שורש : בניין : 6 . נִמְצָא שורש : בניין : 7 . הִתְבַּטֵּא שורש : בניין : 8 . יוֹצֵא שורש : בניין : 9 . לְרַפֵּא שורש : בניין : 16 תרגיל לפניכם משפטים, ובהם צורות מודגשות . ציינו את שם הפועל ואת שם הפעולה המתאימים לצורות אלו . שם פעולהשם פועל 1 . הפצע יִתְרַפֵּא בעוד כמה ימים . 2 . בשפלה מְצוּיוֹת מערות רבות . 3 . העולה החדשה בִּטְּאָה את שמי באופן מדויק . שימו לב בחלק מצורות הבינוני הפע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית