צורות 172 6 תרגיל 1 . לפניכם היגדים העוסקים בפעלים מגזרת השלמים ומגזרת חסרי פ"נ . קבעו לגבי כל היגד : נכון או לא נכון . 1 . השורש של הפועל הִקַּפְנוּ הוא נ-ק-ף . נכון | לא נכון 2 . השורש של הפועל הִבִּיטוּ הוא ה-ב-ט . נכון | לא נכון 3 . הפועל אֶפֹּל והפועל יִסְּעוּ נוטים בבניין קל ושייכים לגזרת חסרי פ״נ . נכון | לא נכון 4 . השורש של הפועל הִמֵָּר ( בבורסה ) הוא נ-מ-ר . נכון | לא נכון 5 . הפועל הִכַּרְתִּי והפועל הִדַּקְתִּי שייכים לאותה גזרה . נכון | לא נכון 6 . הבניין של הפועל נִצַּל ( מאסון ) הוא נפעל . נכון | לא נכון 7 . הבניין של הפועל מֻגָּשׁ הוא הופעל . נכון | לא נכון 8 . השורש של הפועל הִגֵּר ( מהארץ ) הוא ה-ג-ר . נכון | לא נכון 9 . השורש של הפועל הִכַּרְנוּ הוא נ-כ-ר . נכון | לא נכון 10 . הפועל מֻכָּר שייך לגזרת חסרי פ״נ . נכון | לא נכון 7 תרגיל לפניכם עשרה משפטים, ובהם פעלים מודגשים . ציינו את השורש ואת הבניין של כל אחד מהם . בנייןשורש 1 . חייו של הפעוט נִצְּלוּ הודות לטיפול המסור . 2 . נִצְּלוּ את העובדים . 3 . אל תִּגַּע בסיר, הוא חם ! 4 . הִסַּעְתִּי אתכם לקולנוע . 5 . הִדּ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית