צורות 168 2 תרגיל 1 . לפניכם משפט ובו פעלים מודגשים . ימי העיון לקהל הרחב מְעַנְיְנִים וּמְסַקְרְנִים אנשים רבים משום שהם מְחַפְּשִׂים מקומות נוספים שֶׁמְָּאַפְשְׁרִים להרחיב את הידע . א . מה משותף לכל הפעלים המודגשים ? סמנו את כל התשובות הנכונות . גזרה בניין שורש גוף זמן ב . איזו מילה מודגשת הייתם משמיטים כדי שכל המילים המודגשות יהיו בעלות ארבעה מאפיינים דקדוקיים * זהים ? נמקו את תשובתכם . 2 . לפניכם משפט ובו צורת בינוני מודגשת . ימי העיון מְסַקְרְנִים אנשים רבים . א . חברו משפט משלכם שבו המילה מְסַקְרְנִים תהיה שונה מבחינת חלק הדיבור שלה . ב . מהו חלק הדיבור של המילה מְסַקְרְנִים במשפט שחיברתם ? 3 . לפניכם שני משפטים, ובכל אחד מהם פועל מודגש . 1 . המוזיקה תֻּגְבַּר באמצעות מערכת הגברה . 2 . לאור גל הפריצות תֻּגְבַּר מערך האבטחה ביישוב . א . ציינו את השורש ואת הבניין של כל אחד מן הפעלים המודגשים . תֻּגְבַּר ( 1 ) : השורש : הבניין : תֻּגְבַּר ( 2 ) : השורש : הבניין : ב . כתבו לכל אחד מן הפעלים המודגשים משפט משלכם , ושבצו בו את הפועל המודגש בצורתו הפעילה . 1 . 2 . * מאפיינים דקדוקיים : ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית