צורות 132 11 תרגיל לפניכם משפטים, ובהם פעלים מודגשים בבניין הפעיל . המירו אותם בפעלים בבניין הופעל ( שמרו על הזמן ) . 1 . המורים מַקְדִּישִׁים שני שיעורים לנושא . שני שיעורים לנושא . 2 . השנה נציגי החברה יַגְדִּילוּ את תקציב החינוך ב- % 10 . השנה תקציב החינוך ב- % 10 . 3 . אנו מַשְׁקִיעִים במיזם משאבים רבים . במיזם משאבים רבים . 4 . יַזְרִיקוּ מורפיום ואנטיביוטיקה לחולה . מורפיום ואנטיביוטיקה לחולה . 5 . הרוקח מַפְרִיד בין רכיבי התמיסה . רכיבי התמיסה זה מזה . 12 תרגיל קראו את הקטע שלפניכם, וענו על השאלות שאחריו . ערבות הדדית בשיעור ביולוגיה צפינו בסרטון על הנמלים האדומות . בסרטון רואים שיירה של נמלים שרוצות לעבור מענף לענף, אולם בין הענפים מַפְרִידִים כמה סנטימטרים . הנמלים אינן יודעות כיצד יוכלו לְהַשְׁלִים את מסלולן . החיבור החסר בין הענפים הֻחְלַף בגופן של הנמלים החרוצות, שאפשרו לחברותיהן לעבור שימו לב הופעל הוא הבניין הסביל של בניין הפעיל . למשל : הִדְלִיק ( הפעיל ) > הֻדְלַק ( הופעל ) . מֻקְדָּשִׁים ( מוקדשים ) יֻגְדַּל ( יוגדל ) מֻשְׁקָעִים ( מושקעים ) יֻזְרְקוּ ( יוזרקו ) מֻפְרָ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית