צורות 125 4 תרגיל לפניכם משפטים ובהם פעלים מודגשים . הקיפו את הבניין של כל פועל – קל או נפעל . 1 . מחר נִשְׁאַל את רן שאלה . קל | נפעל 2 . הוא נִשְׁאַל על עברו . קל | נפעל 3 . השער נִנְעַל ונסגר . קל | נפעל 4 . נִנְעַל את השער כשנצא . קל | נפעל 5 . כָּפַתִּי את ידיו . קל | נפעל 6 . התה נִמְזַג לכוס . קל | נפעל 7 . קִשְׁרִי את החבילה . קל | נפעל 8 . נִמְזֹג לכם מים . קל | נפעל 9 . אל תִּשָּׁבֵר ! קל | נפעל 5 תרגיל לפניכם עשרה משפטים, ובהם פעלים מודגשים מבניין קל ומבניין נפעל . ציינו את השורש , את הגוף , את הזמן ( או הדרך ) ואת צורת שם הפועל של כל פועל מודגש . שם פועלזמן / דרךגוףשורש 1 . תערוכת החקלאות נִפְתְּחָה . 2 . בְּרַח מן החצר ! 3 . החבילה תִּמָָּסֵר לנמען . 4 . גזי החממה נִפְלָטִים לאוויר . 5 . האם שְׁבַתֶּם מהעבודה השבוע ? 6 . שְׁבֹרְנָה שלוש ביצים והקצפנה אותן . 7 . הלוחות מְחוּקִים . טיפ כדי לזהות את הבניין הטו את הפועל בעבר נסתר : נִפְתֹּר > ( הוא אתמול ) פָּתַר ( בניין פָּעַל / קל ) . יִפָּתֵר > ( הוא אתמול ) נִפְתַּר ( בניין נפעל ) . טיפ כָּפַת = קשר את הידיים או את הרגליים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית