צורות 110 4 . [ דְּ בָרִים | דְ בָרִים ] נראים תמיד בלתי אפשריים עד שהם מתבצעים . ( נלסון מנדלה ) 5 . רק אלו שמעיזים להיכשל עשויים להצליח [ בְּ חַיֵּיהֶם | בְ חַיֵּיהֶם ] . ( רוברט קנדי ) 6 . [ כֵ נוּת | כֵּ נוּת ] לא [ תַּגְ דִּ יל | תַּגְ דִ יל ] את מספר חבריך, אבל היא עשויה לקרב אליך את הטובים שבהם . ( ג׳ון לנון ) 7 . [ בְּ כָ ל | בְּ כָּ ל ] דקה של כעס אתה עלול להפסיד שישים שניות של שמחה . ( ראלף ו׳ אמרסון ) 8 . אומנם ללשון אין עצמות, אך היא עלולה [ לִשְׁ בֹ ר | לִשְׁ בֹּ ר ] לבבות . ( פתגם עממי ) 13 תרגיל לפניכם 12 משפטים, ובהם אותיות מודגשות . ציינו את סוג הדגש בכל אות מודגשת לפי סדר הופעתו – דגש קל או דגש חזק . 1 . הִפְ גַּנּ וּ קור רוח במהלך התרגיל . , 2 . תִּ כְנַ תִּ י משחק מחשב חביב . , 3 . אל תִּתַּמֵָּ ם, בבקשה ! , , 4 . הר הזבל נוצר מֵהִצְטַ בְּ רוּת של אשפה . 5 . החלפנו מַ גָּ בוֹת בחדר האמבטיה . 6 . היזהר שמא תִּפֹּ ל מפסגת הצוק . , 7 . השחקן הִסְ תַּגֵּ ר בחדרו לפני ההופעה . , 8 . זִ מַָּ נְ תִּ י לפגישה את חברי הצוות . , 9 . מֻרְ כָּ בוּת הסיפור מקשה על הקוראים . 10 ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית