צורות 107 8 תרגיל לפניכם שני קטעים . ציינו את סוג השווא במילים המנוקדות – שווא נע או שווא נח . אם יש שני שוואים במילה – כתבו את סוג השווא לפי סדר הופעתו במילה . קטע 1 בטקס מִ סְ דַּר כְּ נָפַיִם של מחזור 173 של קורס הטיס של חיל האוויר בָּ לְ טָה הצוערת ש׳, האישה הרביעית בחיל האוויר אשר מְ סַיֶּמֶת את קורס הטיס בְּ תַ פְ קִיד , טייסת קְ רָב . מהנתונים שֶׁפֻּ רְסְ מוּ , בדובר צה״ל לקראת סיום הקורס עולה כי % 55 מהבוגרים מִ תְ גּוֹ רְ רִים , בערים, אבל לַהִ תְ יַ שְּׁ בוּת , העובדת יש מקום בולט – % 24 הם מוֹשַׁ בְ נִיקִים , % 12 מתגוררים בקיבוצים ו- % 9 מתגוררים ביישובים קְ הִלָּתִיִּים . קטע 2 יותר מרבע מִבּוֹ גְ רֵי הקורס אינם הראשונים בַּמִ שְׁ פָּחָה שֶׁ יְּ קַ בְּ לוּ , את כנפי הטיס . % 32 הם הילדים הבכורים במשפחתם, % 24 הם הַ יְּ לָדִים הָאֶ מְ צָעִיִּים במשפחתם, % 41 הם הילדים הַ צְּ עִירִים במשפחתם ו- % 3 ילדים יְ חִידִים . % 53 מבוגרי קורס טיס מגיעים מִמֶּ רְ כַּז הארץ, % 41 – מהצפון ו- % 6 – מהדרום . % 9 מהבוגרים לא נוֹ לְ דוּ בישראל . % 59 מהבוגרים הם בוגרי שנת שירות או מְ כִינָ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית