הבנה והבעה 93 2 תרגיל לפניכם מטלת כתיבה שקיבל תלמיד, ואחריה הטיוטה שכתב . קראו את המטלה ואת הטיוטה, וענו על השאלה שאחריה . המטלה בבתי ספר אחדים בארץ החליטו לצמצם את מספר העבודות והמבחנים כדי למתן את הלחץ שהמרוץ אחר ההישגים עלול ליצור אצל התלמידים . במקום זאת יקיימו בבתי הספר הללו מטלות הוראה חלופית ללא ציון ומעט מבחנים . כתבו מאמר טיעון ובו הביעו את עמדתכם על החלטה זו . נמקו את דבריכם ובססו אותם . טיוטה ראשונה פס' 1 לאחרונה אנו עדים לתופעה מדאיגה שהולכת ומחריפה ככל שעולים בכיתות הלימוד . בבתי ספר רבים בארץ מקיימים עשרות מבחנים במחצית, וחוץ מזה התלמידים צריכים להכין עבודות רבות עם ציון . המרוץ אחר ההישגים הלימודיים מלחיץ תלמידים רבים, וגובה מהם מחיר נפשי, גופני וחברתי . פס' 2 לדעתי, המחיר הנפשי, הגופני והחברתי שתלמידים משלמים בגלל המרוץ אחר הציונים בבית הספר הוא פסיכי, וחייבים להפסיק אותו במיידי . פס' 3 ראשית, לחץ וריבוי מבחנים בבית הספר הם הגורם המרכזי ללמידה רעה . זו אמירה חזקה, אבל היא אשכרה ממש הגיונית אם תשימו לב ללחצים הרבים שמופעלים על התלמידים ולאופן שבו המוח מגיב לכל אחד מהם . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית