הבנה והבעה 78 שאלות מה הנושא המרכזי בשני הטקסטים ? 1 א . השוואה בין פעילות גופנית מתונה לפעילות גופנית נמרצת ב . מניעת מחלות הקשורות למוח באמצעות פעילות גופנית ג . הקושי להתמיד בביצוע פעילות גופנית מאומצת ד . ההשפעות המיטיבות של פעילות גופנית על המוח לפניכם רשימה של השפעות הפעילות הגופנית על המוח . ציינו ליד כל אחת מהן אם 2 היא נזכרת ב טקסט 1 , ב טקסט 2 או ב שני הטקסטים . א . שיפור מצב הרוח : ב . התפתחות של תאי מוח חדשים : ג . חלוקת קשב משופרת : ד . יכולת להסיק מסקנות : ה . תכנון : ו . מניעת מחלות ( כמו דמנצייה ) : ז . הפחתת חרדה ודיכאון : כתבו מסקנה אפשרית העולה מתשובתכם לשאלה 2 . 3 בטקסט 1 בפסקה 7 כתוב : 4 ״ההשפעות של פעילות גופנית על המוח הן ארוכות טווח״ . הסבירו את המשפט . טקסט 1 טקסט 1 טקסט 1 וטקסט 2 טקסט 1 וטקסט 2 טקסט 1 וטקסט 2 טקסט 1 טקסט 1 לפי שני הטקסטים, קיימת תמימות דעים בנוגע להשפעות המיטביות של פעילות גופנית על תפקודי המוח ועל היכולות הקוגניטיביות של המתעמלים . לפי הטקסט, ההשפעה ארוכת הטווח של האימון חשובה אף יותר מההשפעות המיידיות שלו . ממחקרים עולה שהמוח של אנשים שמבצעי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית