הבנה והבעה 37 ההשוואה נוכחנו לדעת שבתי הספר נבדלים כמעט בכל היבט, ובייחוד במידת ההנאה מהלימודים בבית הספר בנורווגיה לעומת זו שבבית הספר בישראל . פס׳ 3 בבית הספר היסודי בנורווגיה יש רק שישה מקצועות : שפה, שפה זרה, ספורט, מוזיקה, אומנות וחשבון . זהו . מקצועות אלו ממלאים מחצית משעות הלימוד במערכת . במחצית השנייה התלמידים חוקרים נושא מסוים ( יחידת חקר ) שמתחלף מדי שבועיים . היחידה יכולה להיות קשורה לגאוגרפיה, להיסטוריה, למדעים, לאומנות או לנושא אחר . בדרך כלל יחידת חקר משלבת כמה תחומים יחד . ביחידות חקר לא מתמקדים בידע שהתלמידים צריכים לצבור, אלא בדרך לימוד שמעודדת חשיבה עצמאית, התעמקות ולמידה שיתופית . התלמידים מתחלקים לקבוצות, חוקרים נושא, בונים מצגות או דגמים ומציגים אותם לכיתה . התמקדות בנושא אחד במשך שעות רבות על פני שבועיים מאפשרת לחוות וללמוד נושא מכמה כיוונים . פס׳ 4 לעומת זאת בישראל בכיתה ו׳, הכיתה שבה הייתה בתי לומדת אילו הייתה בארץ, יש שישה עשר מקצועות, שבכמה מהם עוסקים רק שעה בשבוע . רוב הלימודים הם פרונטליים, ועיקרם הקשבה למורה ותרגול עצמי . לילדים קשה לשבת 45 דקות ברצף ולהקשי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית