הבנה והבעה 24 שנת 2000 . 100 מיליארד בגדים מיוצרים בעולם מדי שנה, והשימוש בהם הולך ויורד . במשך 15 שנה מספר הפעמים שבגד נלבש ירד ב- % 36 . ומה קורה לבגדים בתום השימוש הקצר בהם, או כשרשתות האופנה צריכות להיפטר ממלאי ענק כשקולקציה רודפת קולקציה כמעט מדי שבוע ? 1 . 92 מיליון טונות בגדים הופכים לפסולת בכל שנה . זהו נתון בלתי נתפס, המגלם את ההתמכרות האנושית לבגדים שלפעמים נלבשים פעמים אחדות, לפני שעושים את דרכם למזבלות . פס׳ 4 דו״ח חדש של שני מכונים בין-לאומיים העוסקים בסביבה ובקיימות מצביע על כך שלצד חקיקה נוקשה על החברות ושינויים במודלים העסקיים ובשרשרת הייצור, הצרכנים האמידים יותר במדינות העשירות צריכים להפחית במידה ניכרת את צריכת האופנה שלהם כדי שמדינות העולם יצליחו להיאבק בשינויי האקלים . לפי הדו״ח, חלקם של צרכני האופנה העשירים ביותר במדינות ה- G20 * ביצירת נזקים סביבתיים גבוה פי עשרה מחלקם של בעלי ההכנסה הנמוכה ביותר באותן מדינות, ולכן המבוססים יותר הם המזהמים יותר והראשונים שעליהם לשנות את הרגלי הקנייה שלהם ולקנות פחות, הרבה פחות . פס׳ 5 כמה פחות ? היום הצרכן הממוצע בעולם משנע לארונו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית