184 184 2 . א . העתיקו את המשפטים למחברת, והקיפו בהם את מילות הסיבה . 1 . יצאתי החוצה כי היה לי משעמם . 2 . התחרות בּוּטְלָה בגלל הגשם . 3 . דניאל לא יצאה לטיול מפני שהייתה חולה . 4 . עידו לא הספיק לראות את הדוד שלו מכיוון שהוא איחר . ב . כתבו במחברת שאלה מתאימה לכל תשובה מסעיף א . דוגמה : 1 . למה יצאת החוצה ? 3 . א . העתיקו את המשפטים למחברת : 1 . היא קיבלה פרס מפני שהיא המציאה המצאה חשובה . 2 . אני אוהב את השיר בגלל המילים היפות שלו . 3 . לא הבנתי אותם מכיוון שהם דיברו סינית . 4 . בגלל הָאָלֶרְגִיָה שלי אין לי כלב . ב . הקיפו את מילות הסיבה במשפטים . ג . סמנו בקו מהי הסיבה . ד . בחרו בתשובה הנכונה : הסיבה באה : תמיד בהתחלת המשפט / תמיד בהמשך המשפט / בהתחלת המשפט או בהמשך שלו . אחרי המילים : כי מפני ש . . . משום ש . . . מכיוון ש . . . בגלל - תבוא הסיבה . 185 185 4 . העתיקו את התחלות המשפטים והשלימו אותם כרצונכם . א . הלכתי לקניון כי… ב . הדר לא שיחקה בהפסקה מפני ש… ג . אמיר לא יצא היום לטייל עם הכלב מכיוון ש… ד . הם נשארים בבית בגלל… 5 . זוכרים את שתי השאלות ששאלנו בעמוד 183 ? הינה הן...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית