40 קבוצת השירים שנבחרה מייצגת כמה פנים במכלול יצירתה של המשוררת : ארבעה מהשירים ( דני גיבור, מיכאל, רגז, אלישבע מה נחמדת ) משתייכים לז'אנר הלירי וידויי . אחד ( רוח רוח ) הוא שיר תיאורי המכוון להתבוננות בטבע . ואחד ( הדג הקטן ) נשען על הומור ועל ביטוי רגשי - אישי . העיסוק בשירים בשער זה מבליט כמה ממאפייניה של שירת מרים ילן שטקליס : מבחינת הצורה - מלבד ההקפדה על חריזה ומשקל יש בשירים חזרות רבות על מילים או על שורות שלמות, המכוונות לאוזנו של המאזין הצעיר, מקלות עליו בזכירה ומסייעות לו להיות שותף פעיל בהקראה . מבחינת התוכן - בשיריה של שטקליס, גם אלה הנטועים היטב בהומור, המשוררת מצליחה לגעת בעומק רגשותיהם של ילדים כבני אדם . אהבה ועלבון בשירים דני גיבור, מיכאל, אלישבע מה נחמדת . כעס, עצב ותסכול בשירים רוגז והדג הקטן . היא עושה זאת באמצעות סיטואציה סיפורית קטנה השזורה בכל אחד מהשירים . שטקליס משתמשת בהאנשה - מובהקת ( רוח רוח, הדג הקטן ) או סמויה ( רוגז, אלישבע ) - ומעצימה בדרך זו את הרגשות שמבטאים גיבוריה . בנוסף, כמעט בכל השירים שהוצגו כאן שטקליס משלבת שאלות ( "למה זה, אמא, למה" ? , למה לא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית