37 כתמורה הוגנת על עבודתו, אבל גם במקרה הזה הוכיח את גדלות לבו : "מסר להם רבי פנחס בשמחה את השקים המלאים ולא ביקש כלום בעבור עבודתו הרבה שעבד בשבילם" . אוצר המילים בסיפור מאפשר לתלמידים המאזינים לו להבינו ללא קושי . כדאי לוודא שהתלמידים יודעים מה פירוש המילה "שעורים" ( השעורה היא דגן, כמו החיטה, אחת משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל ) . במהלך הקריאה התחילו בקריאת הסיפור . אפשר לעצור לרגע אחרי דבריו של רבי פנחס " [ . . . ] ועד שיחזרו האנשים לא יישאר כלום למסכנים הללו", ולשאול את התלמידים מה לדעתם יעשה רבי פנחס עכשיו, בחלוף שנה ובראותו שהעניים טרם שבו . שימו לב, אין מדובר בניחוש : התלמידים מתבקשים לשער את תשובתם על סמך המידע שלמדו על מידותיו הטובות של רבי פנחס . הציעו להם את המבנה "אני משער ש . . . " או "אני משערת ש . . . ", והזכירו להם שאת הפעלים בהמשך המשפט עליהם לבנות בזמן עתיד, לתיאור העתיד לקרות . כמובן, אין צורך להשתמש במילה "עתיד", אבל כדאי להבהיר לתלמידים שבהשערה אנחנו עוסקים במה שעתיד להתרחש . המשיכו את הקריאה עד המשפט " [ . . . ] ולבסוף בנה גורן ( מחסן לתבואות ) בשביל השעורים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית