11 60 כִּי, כִּ, כָּ, כַּ, כְּהקניית החיריק באות חדשה : כּ 64 דִי / דִ, בִי / בִ, יִהקניית החיריק ( באותיות שנלמדו ) 68 הבנת הנשמע : דני גיבור ( שיר ) 70 טקסט ופעילות - קריאה וכתיבה סערה בלילה 73 צִי, צִ, צָ, צַ, צְ, ץ הקניית החיריק באות חדשה : צ 76 טקסט ופעילות - קריאה וכתיבה אבא ותמר צבעים ( קלוז ) 77 פִי, פִ, פָ, פַ, פְ, ף הקניית החיריק באות חדשה : פ 81 טקסט ופעילות - קריאה וכתיבה סירה מנייר ( קלוז ) 82 הבנת הנשמע : קשת ( שיר ) ברכת הקשת ( שיר ) 84 כִי, כִ, כָ, כַ, כְ, ך הקניית החיריק באות חדשה : כִ 86 טקסט ופעילות - קריאה וכתיבה מיני רק כלבה 88 טקסט ופעילות - קריאה וכתיבה מכתב לסבתא 90 הבנת הנשמע : יואש ( שיר ) 92 טִי, טִ, טָ, טַ, טְהקניית החיריק באות חדשה : טִ 94 טקסט ופעילות - קריאה וכתיבה מכתב לתמר הבנת הנשמע : דברים שכיף לעשות עם סבא 96 וסבתא ( מידע ) 98 טקסט ופעילות - קריאה וכתיבה הפשטידה הטעימה 100 הבנת הנשמע : כיבוד הורים ( מידע ) 102 שִׂי, שִׂ, שָׂ, שַׂ, שְׂהקניית החיריק באות חדשה : שִׂ 105 זִי, זִ, זָ, זַ, זְהקניית החיריק באות חדשה : זִ 107 טקסט ופעילות - קריאה וכתיבה מצטל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית