99 שָ לֵ ם וַ חֲ לָ קָ י ו הַ זְ מַ ן שֶ לָ נ וּ מְ נַ גְ נִ י ם בְּ יַחַ ד יֵש מָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ! אֲ נִ י וַ אֲ חֵ רִ ים 99 1 . 3 | הַזְמַן שֶלָנוּ 100 2 . 3 | מְנַגְנִים בְּיַחַד 116 3 . 3 | יֵש מָה לַעֲשׂוֹת ! 128 4 . 3 | אֲנִי וַאֲחֵרִים 142 2 . דַבְּרוּ בַּכִּיתָה : הַרְאוּ אֶת הַצִיוּרִים שֶׁלָכֶם וסַפְּּרוּ מָה צִיַירְתֶם . אַתֶם גַם יְכוֹלִים לְסַפֵּר מָה הַיְלָדִים בַּתְמוּנָה עוֹשִׂים וְאוֹמְרִים . 99  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית