מָ ה הַ הֶ בְ דֵ ל ? ד וֹ מִ ים וְ גַ ם ש וֹ נִ ים יְ לָ דִ ים בָּ ע וֹ לָ ם הַ מַ יִ ם בָּ ע וֹ לָ ם 5555 1 . 2 | דוֹמִים וְגַם שוֹנִים 56 2 . 2 | יְלָדִים בָּעוֹלָם 70 3 . 2 | הַמַיִם בָּעוֹלָם 84 2 . דַבְּרוּ בַּכִּיתָה : אִמְרוּ מָה הַהֶבְדֵלִים בֵּין שְתֵי הַתְמוּנוֹת . דוּגְמָה : בַּתְמוּנָה הָרִאשוֹנָה יֵש בָּלוֹן, וּבַתְמוּנָה הַשְנִייָה יֵש מָטוֹס . אוֹ : בַּתְמוּנָה הָרִאשוֹנָה הַחוּלְצָה שֶל הַיֶלֶד בְּצֶבַע אָדוֹם, וּבַתְמוּנָה הַשְנִייָה הַחוּלְצָה שֶל הַיֶלֶד בְּצֶבַע כָּחוֹל . עמוד 55עמוד 54 מסומן כדוגמה : מטוס אפור מעל העץ מסומן כדוגמה : בלון אפור מעל העץ 1 . פרח על העץתפוח על העץ 2 . אופניים ליד העץ – עם חתולאופניים ליד העץ – בלי חתול 3 . שלט על מגדל אייפל : כיתוב בעבריתשלט על מגדל אייפל : כיתוב בערבית 4 . מצד שמאל למעלה, שתי ציפורים מצד שמאל למעלה, ציפור אחת 5 . אישה מימין – בלי תיקאישה מימין – עם תיק 6 . ילדה גבוהה - עם שיער קצרילדה גבוהה – עם שיער ארוך 7 . כיתוב על הסווטשירט הירוק - בערביתכיתוב על הסווטשירט הירוק - באנגלית 8 . ילדה קטנה – עם כובע ירוק ילדה קטנה – עם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית