הדגש המושם ב חיזוק כישורי השיח הדבור של התלמידים בעברית בא לידי ביטוי בסדרה בכמה אופנים : באמצעות מפגש של התלמידים עם השיח הדבור כפי שהוא מופיע במצבים טבעיים המוכרים לתלמידים מחיי היום - יום ; באמצעות בחירה בסוגות שהשיח הדבור והתקשורתי דומיננטי בהן, כגון עלילונים ( סיפורי קומיקס ) , שיחות ומסרונים ; באמצעות בחירה באוצר מילים, במבנים לשוניים ובמבעים נפוצים בקרב דוברי עברית ילידיים ; באמצעות קריאה והאזנה לסיפורים ולקטעי מידע שיוצרים מעורבות ומזמנים דיבור והבעת דעה על נושאים ערכיים ומעוררי מחשבה . שילוב מושכל של השפה הערבית בתהליך רכישת השפה העברית נסמך על הגישה הרב - לשונית , המדגישה הן את העלאת המודעות ליתרונות של לימוד שפות באשר הן, והן את חיזוק הקשרים והכישורים המשותפים ( והשונים ) שבין שפת האם, הערבית, לשפה הנרכשת, העברית ( ובמידת - מה אף לאנגלית ) . בהקשר זה ניתן לצטט מתוך המסמך "מסגרת התייחסות אירופית משותפת לשפות" : 7 "גישת ריבוי הלשונות מדגישה את העובדה שכאשר חוויית השפה בהקשריה התרבותיים מתרחבת – מהשפה בביתו של האדם לשפה של החברה, ומשם לשפות של אוכלוסיות אחרות [ . . . ] – אותו א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית