המרכז לטכנולוגיה חינוכית מטח www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת ה לְכִיתָה 638 ספרי לימודאגף באישור משרד החינוך 2019 . 06 . 19 אישור מס' : אושר בתאריך : מדברים בעברית לכיתה ה מדריך למורה ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול היחידה לעברית לדוברי ערבית : אביטל דרורי כתיבת המד"ל : רונית בן ארי, ענת רגב, פזית קוטלר, גילי צליק ייעוץ ותרגומים לערבית : צאלח עלי סואעד ניהול קריאטיבי : רקפת אביב עיצוב קונספט : קרן וגולן – סטודיו לעיצוב גרפי עיצוב גרפי : מיכל ליכטר טיפול בזכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל, תמונות : דבורה גרודה הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים במדריך למורה, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא ממדריך זה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במדריך זה, בכולו או בחלקים ממנו אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) . © תשע"ט – 2019 כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית