3 . אֵיךְ מִתְפַּתֵחַ נֶבֶט ? כִּתְבוּ מִסְפָּרִים לְפִי הַסֵדֶר הַנָכוֹן . 4 . הַקִיפוּ אֶת הָעֶשְׂבּוֹנִיִים בְּוָרֹד, אֶת הַשִׂיחִים בְּיָרֹק וְאֶת הָעֵצִים בְּכָחֹל . 47  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית