( עמודים 181 - 180 ) כמו בחישוב שטח של משולש ושטח של מקבילית גם כאן מומלץ לתת לתלמידים להעלות רעיונות כיצד אפשר לחשב שטח של טרפז . לדוגמה , על ידי פירוק למלבן ולשני משולשים : בספר יש דרך נוספת לחישוב שטח של טרפז – על ידי שכפול הטרפז ויצירת מקבילית : מחשבים את שטח המקבילית ומחלקים ב - . 2 שטח הטרפז הוא 7 . 5 סמ " ר : . ( 5 × 3 ) : 2 = 7 . 5 לצלעות המקבילות של הטרפז קוראים " בסיסים " . גזרתי טרפז זהה נוסף והדבקתי אותו הפוך , כך שקיבלתי מקבילית !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית