( עמודים 169 - 158 ) בעמודים אלה התלמידים מחשבים שטח של משולשים . בתחילת היחידה החישוב מתבסס על פירוק והרכבה או על השלמה למלבן , ובהמשך היחידה התלמידים נחשפים לנוסחה של חישוב שטח המשולש . בעמוד 158 התלמידים מתבקשים למצוא שטחים של " עוגיות " בצורת משולש . על המשולשים יש רשת משבצות . המשבצת משמשת יחידת מידה לשטח . התלמידים נעזרים בשקף המשולשים שבחוברת האביזרים . השימוש בשקף מאפשר להם לבצע פעולות שונות עם המשולשים כדי למצוא את שטחם . חשוב לאפשר להם למצוא דרכים ושיטות למציאת השטח בעצמם . הינה שתי דוגמאות : אפשר לחתוך משולש ולהרכיב ממנו מלבן בעל אותו שטח . לשם כך צריך להפוך ( לשקף ) את אחד החלקים . לדוגמה , במשולש של שרון : שטח המלבן שהתקבל הוא 12 ולכן גם שטח המשולש הוא . 12 אפשר " להשלים " את המשולש שבספר למלבן ששטחו כפול משטח המשולש על ידי הנחת שקף של משולש זהה . לדוגמה , במשולש של איתי : שטח המלבן הוא 24 ולכן שטח המשולש הוא . 12 בפעילויות 2 ו - 3 מתנסים באופן חופשי במציאת קשר בין שטח משולש לשטח של מלבן . בפעילות , 2 בסעיפים א ו - ב , המלבנים מחולקים לשני משולשים ישרי זווית ואפשר לראות שה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית