( עמודים 153 - 137 ) ביחידה זו התלמידים חוזרים על המושגים " שטח " ו " היקף של מלבן " . נוסף על מדידה של שטח והיקף התלמידים צריכים לסרטט מלבנים שונים על רשת משבצות לפי תנאים , לדוגמה : מלבן השווה בהיקפו למלבן מסוים אך שטחו קטן או גדול יותר . מלבן השווה בשטחו למלבן מסוים אך היקפו קטן או גדול יותר . בפעילות 1 התלמידים מתבקשים לסרטט על קווי הרשת את כל המלבנים שהיקפם 20 ס " מ . מטרת הדיון היא להגיע למסקנה שסכום שתי צלעות סמוכות במלבן שווה למחצית היקפו . מסקנה זאת יכולה לסייע במציאת מלבנים שונים במשימות הבאות . כך למשל בפעילות 3 התלמידים נדרשים לסרטט מלבן השווה בהיקפו למלבן הצהוב ושטחו קטן יותר . כדי להגיע להיקף הנתון עליהם למצוא זוג מספרים השווים בסכומם למחצית ההיקף . מספרים אלה יהיו אורכי הצלעות . בפעילות 4 התלמידים צריכים למצוא מלבנים מתאימים על רשת המשבצות . הם יכולים לעשות זאת על ידי נסייה וטעייה בעזרת סרטוטים של מלבנים שונים על רשת הנקודות ( בחוברת האביזרים ) או על ידי תכנון , למשל : בסעיף א צריך לסרטט מלבן ששטחו 21 סמ " ר ואורך אחת מצלעותיו 3 ס " מ . מכאן נובע שאורך הצלע האחרת הוא 7 ס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית