תוכן העניינים מבוא לפרק 102 .......................................................................................... פעילות הפתיחה ................................................................................. 108 א . שטח של מלבן - יחידות מידה שונות ............................................ 109 ב . שטח של צורות שונות ....................................................................... 118 ג . שטח של משולש ................................................................................ 121 ד . שטח של מקבילית ............................................................................. 129 ה . שטח של טרפז .................................................................................... 135 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד . אביזרים לפרק שקפים רשת משבצות מחיקה בחוברת האביזרים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית