( עמודים 132 - 112 ) יחידה זו מתחילה בפעילויות 3 – 1 העוסקות במצולעים לא משוכללים . מטרת הפעילויות היא שהתלמידים יגיעו למסקנה שכשמרצפים משטח במצולעים סכום הזוויות סביב כל קודקוד הוא . 360 ° בפעילות 1 משתמשים במשולשים ישרי זווית מחוברת האביזרים . גודל הזוויות שלהם נתון בסרטוט : אם מסתכלים על הריצוף של עידן : דיון מה סכום הזוויות סביב הקודקוד שבמרכז החדר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית