( עמודים 111 - 106 ) מצולע משוכלל הוא מצולע שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות זו לזו . דוגמאות : משולש שווה צלעות – גודל כל זווית בו הוא . 60 ° ריבוע – גודל כל זווית בו הוא . 90 ° מחומש משוכלל – גודל כל זווית בו הוא . 108 ° משושה משוכלל – גודל כל זווית בו הוא . 120 ° מתומן משוכלל – גודל כל זווית בו הוא 135 ° וכן הלאה . אם נמשיך , נגלה שבמצולע משוכלל ככל שמספר הצלעות גדול יותר , כך כל אחת מהזוויות בו גדולה יותר . בהמשך הפרק יבדקו התלמידים מאילו מצולעים משוכללים חופפים אפשר ליצור ריצוף . בפעילות 1 נתונים עיגולים שעל היקף כל אחד מהם 12 נקודות במרחקים שווים ( בדומה לשעות המסומנות בשעון ) . התלמידים מתבקשים לסרטט מצולעים שווי צלעות על ידי מתיחת קווים בין הנקודות . הם יכולים לעשות זאת באמצעות נסייה וטעייה או בעזרת חישוב מספר המרווחים בין הנקודות הנמצאים בין קודקוד לקודקוד של המצולע . לדוגמה , אם רוצים לסרטט משולש שווה צלעות , כלומר משולש שיש בו שלוש צלעות שוות ועל היקף המעגל יש 12 מרווחים בין הנקודות , הרי שבין כל שני קודקודים במשולש צריכים להיות ארבעה ( 12 : 3 = 4 ) מרווחים כאלה . ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית