( עמודים 105 - 98 ) המושג " חפיפה " הוא אחד המושגים הבסיסיים בגאומטרייה , ומשתמשים בו גם כשעוסקים בנושאים רבים אחרים . המושג " חפיפה " נותן משמעות לשאלה מתי שתי צורות נחשבות " אותה הצורה " ( צורות חופפות ) ומתי הן נחשבות צורות שונות . באופן כללי חפיפה היא " שוויון מבחינה גאומטרית " , כלומר שתי צורות שהן חופפות הן זהות בכל המובנים הגאומטריים , אף שהמיקום שלהן יכול להיות שונה . כדי להסביר רעיון זה משתמשים בדרך כלל ברעיון ה " כיסוי " : שתי צורות הן חופפות אם אפשר להניח אחת מהן על האחרת כך שיכסו זו את זו בדיוק . לדוגמה , הצורות האלה : הן צורות חופפות כי אפשר להניח צורה אחת על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק . אפשר להראות זאת בדרכים שונות , למשל : אפשר לגזור את שתי הצורות ולהניח את האחת על האחרת או להעתיק את אחת הצורות על נייר שקוף ולהניח את הצורה המועתקת על הצורה האחרת . רעיון זה של פירוש המושג " חפיפה " על ידי כיסוי הוא אינטואיטיבי מאוד ולכן מקובל ביותר . הרעיון משמש הגדרה מתמטית אופרטיבית : שתי צורות הן חופפות אם אפשר להניח צורה אחת על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק . ביחידה זו התלמידים מתוודעים למ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית