תוכן העניינים מבוא לפרק .......................................................................................... 78 א . צורות חופפות ...................................................................................... 80 ב . מצולעים משוכללים .......................................................................... 85 ג . ריצוף ...................................................................................................... 89 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד . אביזרים לפרק שקפים דפי קרטון בחוברת האביזרים רשת נקודות מחיקה שקף להשוואת זוויות - מצורף לחוברת האביזרים מד זווית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית