תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................................................... 60 א . ישרים מאונכים ......................................................................................... 68 ב . גובה של משולש ...................................................................................... 69 ג . גובה של מקבילית וגובה של טרפז .................................................... 73 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד . אביזרים לפרק סרגלי מקבילים - מצורפים לחוברת האביזרים סרגל משולש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית