( עמודים 68 - 66 ) ביחידה זו התלמידים בונים מצולעים ממשולשים . גם פעילויות אלה נועדו לפתח את התובנה הגאומטרית . יש לשים לב שהמשולשים בחוברת האביזרים מודפסים משני הצדדים של הדף , כך שלכל משולש יש שני צדדים , כל אחד בצבע אחר . בפעילויות מותר להפוך את המשולשים . הכוונה היא שאפשר לבנות את המצולעים המבוקשים תוך כדי שימוש בכל אחד מצידי המשולש כך שבהחלט יכול להתקבל מצולע בשני צבעים . תחילה מרכיבים מצולעים מארבעה משולשים חופפים ישרי זווית ושווי שוקיים , ובהמשך בונים מצולעים ממשולשים ישרי זווית שבהם ניצב אחד ארוך פי שניים מהאחר . הינה פתרונות לפעילות : 1 . 1 קחו ארבעה משולשים כאלה מחוברת האביזרים ) עמוד 3 ( ובנו מכל הארבעה את המצולע המבוקש בכל סעיף . סרטטו ציור סכמטי שלו . שני הצדדים של כל משולש צבועים בצבעים שונים , ומותר להשתמש באיזה צד שרוצים . הינה פתרונות לפעילות : 2 . 2 קחו ארבעה משולשים כאלה מחוברת האביזרים ) עמוד 3 ( ובנו מכל הארבעה את המצולע המבוקש בכל סעיף . סרטטו ציור סכמטי שלו . ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית