( עמודים 65 - 59 ) בפרק לתלמיד עוסקים בחקר של שלוש תכונות אפשריות של אלכסונים : האלכסונים שווים זה לזה האלכסונים חוצים זה את זה האלכסונים מאונכים זה לזה מסכמים בטבלה ( המופיעה בעמוד 65 בספר לתלמיד ) אילו תכונות של אלכסונים מתקיימות במרובעים שנלמדו עד כה . יש לשים לב שבמקבילית האלכסונים יכולים להיות שווים זה לזה אך לא בהכרח , ולכן לא סומן בתא זה בטבלה . מה למדנו על אלכסונים במרובעים ? בכל מקבילית בכל מעוין בכל מלבן בכל ריבוע האלכסונים שווים זה לזה האלכסונים מאונכים זה לזה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית