( עמודים 58 - 54 ) בפעילות 1 ( אתגר ) מחשבים היקף של מצולעים המורכבים ממרובעים . בפתרון התלמידים מתבקשים לא להשתמש בסרגל ולכן עליהם להסתמך על ההגדרות של כל מצולע . למשל , בסעיף ב נתונים דלתון , מעוין ומשולש שווה שוקיים . כדי לפתור יש לשים לב לכך שבמעוין כל הצלעות שוות זו לזו באורכן , במשולש שווה שוקיים יש שתי צלעות שוות באורכן , ובדלתון יש שני זוגות נפרדים של צלעות שוות באורכן . הינה הפתרון לסעיף זה : אני מעוניין לקנות מעוין ! דלתון לאדון ? פעילות 2 הינה אפשרויות להשלמה : . 2 בכל סעיף סרטטו קטע שיחלק את המצולע לפי המבוקש . דוגמה טרפז ומשולש קהה זווית : א שני משולשים שווי שוקיים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית