( עמודים 33 - 29 ) בלימוד נושא המקביליות נעזרים בשני סרגלי המקבילים בצבעי כחול וצהוב הנמצאים בחוברת האביזרים . לפני שהתלמידים מתחילים לעבוד בספר , כדאי שהם יתארו במילים את זוג הסרגלים , את המשותף להם ואת השונה ביניהם : שני הסרגלים בצורת מלבנים ולכן הצלעות הנגדיות שבהם מקבילות זו לזו ושוות זו לזו . ההבדל בין שני הסרגלים הוא באחד הממדים שלהם . בשלב הבא כדאי לבקש מהתלמידים להציג באמצעות הסרגלים מצולעים שונים ולתאר אותם . הבנייה בשלב הראשון נעשית באמצעות הנחת סרגל אחד על סרגל אחר . המצולע הכהה יותר שנוצר הוא המצולע המבוקש . כדאי שהתלמידים יעבדו בזוגות כדי שיוכלו לבנות גם מצולעים בעזרת הסרגלים באותו צבע . קיבלתי מחומש ! איך קוראים למצולע שקיבלתי ? אפשר לבנות מצולעים שונים בדרך זו , לדוגמה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית