( עמודים 23 - 5 ) ביחידה זו חוזרים על מושגים שנלמדו בעבר ומעמיקים את הידע באמצעות שילוב בין תחומים ( למשל אלכסונים וסימטרייה ) . אלה המושגים העיקריים שיחידה זו עוסקת בהם : סימטרייה שיקופית של מצולעים אלכסונים במצולעים סימטרייה סיבובית של מצולעים ישרים מקבילים ישרים מאונכים זוויות עמודים – 6 – 5 סימטרייה שיקופית של מצולעים בפעילות 1 התלמידים יכולים ליצור בעצמם מצולעים סימטריים באמצעות סרטוט מצולע על דף מקופל וגזירתו . הפתרונות לפעילות זו : בסעיפים א , ג ו - ד אפשר , ובסעיף ב אי אפשר . בפעילות 2 התלמידים נעזרים בשקף המצולעים שבחוברת האביזרים . הם מנסים לקפל כל מצולע ולמצוא את כל קווי הסימטריה שיש בו . הינה הפתרונות לפעילות זו : . 2 לאילו מהמצולעים יש סימטרייה שיקופית ? סרטטו בהם את כל קווי הסימטרייה . אפשר להיעזר בשקף " מצולעים " 1 שבחוברת האביזרים ) עמוד . ( 6 בדיקה האם מצאתם שני מצולעים שאין להם סימטרייה שיקופית ? בפרק זה מופיעה דמות שנקראת " המזכירון " ומטרתה להזכיר נושאים שנלמדו בשנים קודמות , לדוגמה בתחתית עמוד 6 מופיעה תזכורת בנושא סימטרייה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית