על פי ההמלצה בתוכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 8 שעות לנושא זה . פרק זה עוסק בהעמקה ובהרחבה של הנושא " מרובעים ותכונותיהם " כהמשך לפעילויות בכיתות הקודמות . כמו כן הפרק עוסק בקשרים שבין המרובעים השונים במבט כולל . בלימוד גאומטרייה בבית הספר היסודי חשוב להדגיש את הצד האינטואיטיבי יותר מאת הצד הפורמלי . עם זאת חשוב לעודד את התלמידים המסוגלים לכך להגיע לרמת חשיבה גבוהה יותר ולהסיק מסקנות לא רק על סמך הראייה , אלא גם על סמך יחסים לוגיים הנובעים מתכונות ומהגדרות של מרובעים שונים . דוגמאות מהפרק : התלמידים מגלים שלכל המקביליות יש סימטרייה סיבובית . יש תלמידים שיוכלו להסיק מכך על שוויון צלעות נגדיות ושוויון זוויות נגדיות במקביליות . בדלתון יש אלכסון שהוא קו סימטרייה שיקופית , ומכאן נובע שיש זוג זוויות נגדיות שוות . כדי שמרובע יהיה דלתון הוא צריך להיות בעל שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות . מאחר שבמעוין כל הצלעות שוות אפשר להסיק שמעוין הוא גם דלתון . המטרות הבסיסיות בהוראת הפרק " מרובעים " הן משני סוגים : . 1 לימוד התכנים המתמטיים א . הכרת המרובעים השונים , הגדרתם , זיהויים ומיונם . ב . הכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית