תוכן העניינים מבוא לפרק .............................................................................................. 4 פעילות הפתיחה ...................................................................................... 22 א . מצולעים – חזרה והעמקה .................................................................... 23 ב . מרובעים ..................................................................................................... 32 ג . מקביליות .................................................................................................... 35 ד . מקביליות מיוחדות : מלבנים , ריבועים ומעוינים .............................. 40 ה . דלתונים וטרפזים .................................................................................... 47 ו . עוד על מקביליות , דלתונים וטרפזים ................................................. 51 ז . אלכסונים של מרובעים ......................................................................... 54 ח . בונים מרובעים ממשולשים ....................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית