מרובעים ............................................................................. 3 גובה ....................................................................................... 59 ריצופים ............................................................................... 77 מדידת שטח ................................................................... 101 חידות מספרים ............................................................. 137 הסדרה גאומטרייה מותאמת לתוכנית הלימודים ומתבססת על : - מחקרים עדכניים בתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם - לקחים שהופקו מניסוי הפרקים בכיתות . צוות המתמטיקה במטח ייעוץ מדעי : פרופ ’ אבי ברמן , פרופ ' רוזה לייקין ראש התחום : פרופ ' שרה הרשקוביץ , ד״ר יניב ביטון ניהול צוות הפיתוח לבית הספר היסודי : אסנת אפרת ניהול הסביבות המתוקשבות : הגר רובינק , ענת עילם צוות הפיתוח : ד " ר רגינה אובודנקו , ד ” ר שושנה גלעד , ד ” ר גיא הד , ד ” ר מורין הוך , הדס זוהר , קירה חייקין , הלית חפר , ד " ר דורית כהן , לירון מיכאלי , רותי מירון , ד ” ר מיכל סוקניק , ענת עילם , ענת פלדמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית