עם המורה . 1 עמליה ויאיר אכלו עוגיות ופל . יאיר דיון עמליה למי יש עוגייה גדולה יותר ? איך אפשר לדעת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית