עם המורה . 1 עמליה , בן הדוד שלה איתי , חברה נועם וחברתה שרון אכלו עוגיות ופל עם גלידה . דיון למי העוגייה הגדולה ביותר ? איך אפשר לדעת ? האם יש ילדים שקיבלו עוגיות שוות בגודלן ? איך אפשר להיעזר בשקף המשולשים שבחוברת האביזרים כדי למצוא את השטח המדויק של כל עוגייה ? גזרו את המשולשים משקף המשולשים שבחוברת האביזרים ( עמוד 18 ) ונסו למצוא דרכים לחישוב השטח המדויק של כל עוגייה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית