. 2 א . סרטטו על קווי הרשת את כל המלבנים השונים ששטחם 16 סמ " ר . ב . חשבו וכתבו ליד כל מלבן את היקפו . ֻ מה ההיקף הגדול ביותר שמצאתם ? ס״מ . ֻ מה ההיקף הקטן ביותר שמצאתם ? ס״מ . . 3 » מדדו , חשבו והשלימו את ההיקף ואת השטח של כל מלבן . א השטח : סמ "ר ההיקף : ס "מ חישובים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית