תוכן העניינים פעילות פתיחה .......................................................................................................... 136 א . שטח של מלבן - יחידות מידה שונות ............................................................ 137 ב . שטח של צורות שונות ....................................................................................... 154 ג . שטח של משולש ................................................................................................. 158 ד . שטח של מקבילית .............................................................................................. 170 ה . שטח של טרפז ..................................................................................................... 180 אביזרים לפרק שקפים רשת משבצות מחיקה בחוברת האביזרים שטחים זה השטח שלי !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית