. 1 מתחו קווים בין הנקודות וסרטטו מצולעים לפי המבוקש . א משולש שווה צלעות : ב מרובע שווה צלעות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית